arrow

Historia naszej firmy

 

Gembiak – Mikstacki Sp. J. należy do  wyróżniających się firm na lokalnym rynku, związanych z budownictwem drogowym. Od początku znajomości dysponuje tylko i wyłącznie polskim  kapitałem ,współpracuje z polskimi producentami, wzmacniając w ten sposób krajowy sektor gospodarczy. Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót związanych z budową i modernizacją dróg, odnową nawierzchni drogowych, budowa parkingów, placów i chodników. Roboty drogowe wykonywane SA w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez instytucje samorządowe, na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

     
     

 

  arrow

Przez blisko 15 lat działalności firma rozwijała się bardzo dynamicznie, sukcesywnie odnawiając park maszynowy, wzmacniała pozycję i wizerunek firmy na rynku robót drogowych, troszcząc się jednocześnie o stan środowiska naturalnego oraz warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. Założenia firmy realizowane są poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót drogowych oraz produkowanych mas bitumicznych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu, skuteczny nadzór nad dostawcami oraz podwykonawcami, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, terminowe wykonywanie powierzonych robót, dyspozycyjność, dbałość o środowisko naturalne, w szczególności w zakresie gospodarki odpadowej, poziomu hałasu ryzyka zanieczyszczeń gleby i wód podziemnych a także spełnianie wymagań wynikających z innych przepisów prawnych oraz przepisów BHP.

Gembiak - Mikstacki Sp. J. może poszczycić się certyfikatami jakości i wyróżnieniami w konkursach, m.in. otrzymanym w 2003 r. Certyfikatem ISO 9001-2000, Certyfikatem „ Przedsiębiorstwo Fair Play 2007” i „ Przedsiębiorstwo Fair Play 2008”. Firma zdobyła również Międzynarodowe Nagrody „ Lider Prestiżu i Jakości 2008” oraz :Międzynarodowe Trofeum Jakości 2009”.


Firma posiada nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych do produkcji  masy mineralno-asfaltowej oraz samodzielne laboratorium. Oferowane usługi są na najwyższym poziomie i w pełni satysfakcjonują Zleceniodawców. Dobra jakość wykonywanych robót pozwala bez obaw udzielać długoletnich gwarancji.

Do sztandarowych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach należą: Rewitalizacja Płyty Rynku Miejskiego w Pleszewie, za którą firma otrzymała tytuł finalisty konkursu „Modernizacja Roku 2006” oraz nagrodę Kapituły tego konkursu jak również Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze, za którą otrzymała tytuł finalisty konkursu „ Modernizacja Roku 2007” oraz nagrodę Ministra Infrastruktury. Ponadto Gembiak – Mikstacki Sp. J. może poszczycić się udziałem przy budowie Poznańskiego Centrum Finansowego oraz budową odcinka autostrady A2, jak rónież:

- Rewitalizacja Płyty Rynku w Trzebnicy (w trakcie budowy)
- Budowa łącznika Drogowego między ul. Milicką i ul. Prusicką w Trzebnicy
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr  434 przez Malewo do Daleszyna

Obecnie firma zajmuje się kolejnymi poważnymi inwestycjami, między innymi Rewitalizacją płyty Rynku w  Trzebnicy, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogi krajowej nr  15 oraz wieloma innymi na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Dolnego Śląska oraz południowej Wielkopolski.

gembiak